Staż w fabryce Opla w Gliwicach
 
Studentów ostatniego roku Politechniki Śląskiej zainteresowanych odbyciem stażu w gliwickiej fabryce Opla zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału.

Staż jest organizowany w ramach projektu „Inżynier XXI wieku” realizowanego przez Biuro Karier Studenckich.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 15 stycznia 2011.
 
Informację przekazał(a): Barbara Odoszewska2010-12-27 01:07