SYMPOZJUM Elektryczne Pomiary Dokładne /EPD'2010/
 
Po raz kolejny, w dniach od 14 do 16 listopada 2010 roku, Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki, wspólnie z Wydawnictwem miesięcznika „Pomiary, Automatyka, Kontrola”, zorganizował Sympozjum pt. „Elektryczne Pomiary Dokładne”.

W tym roku Sympozjum odbyło się w DW „Gwarek” w Ustroniu. Obrady otworzył Przewodniczący Sympozjum prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że Sympozjum jest doskonałym miejscem na kameralną wymianę doświadczeń metrologów praktyków i teoretyków w dziedzinie dokładnych pomiarów wielkości fizycznych.

Podczas obrad, w których brało udział 27 uczestników, w ramach 5 sesji tematycznych (Szacowanie niepewności pomiarów, Dokładne pomiary impedancji, Wzorcowanie przyrządów pomiarowych, Korekcja błędów przetworników C/A, Pomiary wielkości nieelektrycznych) wygłoszono łącznie 16 referatów.

Tematyka wygłoszonych referatów jest dostępna pod adresem: Materiały Sympozjum

 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2010-12-15 04:02