Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu energetyki o nagrodę Vattenfall został rozstrzygnięty
 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 1 grudnia 2010 r. w Warszawie. Uroczystość poprowadził Marcin Zięba, a nagrody wręczył Przewodniczący Komisji Konkursowej - Henryk Kleczkowski. Po uroczystości Laureaci mieli możliwość obejrzenia produkcji energii w Elektrociepłowni Siekierki.

Spośród 46 nadesłanych prac I miejsce i nagrodę w wysokości 10.000 zł

jury konkursu przyznało

mgr inż. Dawidowi Kamińskiemu za pracę dyplomową pt. Nadążna regulacja ogniwem słonecznym obronioną w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Konopka.

Innowacyjność, wysoka jakość, uzasadnienie tezy w praktyce oraz duży wkład pracy i budowa własnego urządzenia prototypowego - tak jury uzasadniało przyznanie pierwszej nagrody.

 
Informację przekazał(a): Bogusław Kasperczyk2010-12-09 01:32