Kolejny sukces absolwenta mgr inż. Dawida Kamińskiego
 
Ogłoszone zostały wyniki ogólnopolskiego konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe, zorganizowanego przez Centralną Komisję Młodzieży i Studentów SEP. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli większości uczelni technicznych w Polsce przyznała absolwentowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej mgr inż. Dawidowi Kamińskiemu za pracę „Nadążna regulacja ogniwem słonecznym” II nagrodę. Promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Konopka, adiunkt w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki.
Jest to już trzecie wyróżnienie tej pracy w konkursach prac dyplomowych – I miejsce w „Konkursie wyróżniających się prac dyplomowych” zorganizowanym przez Oddział Gliwicki SEP i wyróżnienie w „Konkursie Młodzi Innowacyjni” zorganizowanym przez Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów w Warszawie.
Mgr inż. Dawid Kamiński jest obecnie pracownikiem Energopomiaru Elektryka w Gliwicach, gdzie między innymi opracowuje wersję komercyjną swojego projektu dyplomowego.
 
Informację przekazał(a): Bogusław Kasperczyk2010-08-23 15:10