Sympozjum pt. Elektryczne Pomiary Dokładne
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki jest współorganizatorem Sympozjum pt. Elektryczne Pomiary Dokładne /EPD`2010/.
Sympozjum odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2010 w Ustroniu.

Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń metrologów praktyków i teoretyków w dziedzinie dokładnych pomiarów wielkości fizycznych. Wspólnymi zagadnieniami takich pomiarów są wzorce, metody pomiarowe, opracowanie i jednoznaczna interpretacja wyników, zastosowanie nowych metod i technik, m.in. komputerowych, właściwe opracowanie wyników.
Więcej informacji o Sympozjum można znaleźć na stronie internetowej: www.pak.info.pl/konferencje
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2010-03-16 22:58