Seminarium firmy TESPOL
 
W dniu 3 marca w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki odbyła się prezentacja możliwości pomiarowych oscyloskopów produkcji firmy Tektronix. Prezentacja miała formę seminarium składającą się z dwóch części: teoretycznej poświęconej zwięzłemu opisowi prezentowanych oscyloskopów (głównie serii DPO 3000 i DPO4000) i wybranych możliwości ich zastosowań (np. w charakterze analizatora parametrów sygnałów) i z części praktycznej, kiedy to każdy uczestnik seminarium miał możliwość bezpośredniego zapoznania się z obsługą oscyloskopu. Prezenterami na seminarium byli dwaj pracownicy Firmy TESPOL z Wrocławia: mgr inż. Łukasz Pospiech i mgr inż. Kamil Mazur. W seminarium uczestniczyło 13 pracowników Instytutu i 3 zaproszonych gości spoza Uczelni. Po zakończeniu seminarium nastąpił pokaz możliwości omawianych oscyloskopów dla tłumnie zebranych studentów na parterze w holu budynku przy ul. Akademickiej 10.

 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2010-03-16 07:32