Uroczyste otwarcie Laboratorium Sieci Komputerowych
 

D-Link to czołowa, międzynarodowa firma branży teleinformatycznej. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. zaangażowaniu na rynkach lokalnych. D-Link jest jednym z największych światowych producentów sprzętu sieciowego. W 2002 roku firma otworzyła przedstawicielstwo w Polsce, którego zadaniem jest rozwój rynku, wsparcie dystrybutorów oraz użytkowników sprzętu oznaczonego logiem D-Link. Polskie biuro D-Linka pełni rolę centrum operacyjnego firmy w rejonie Europy Wschodniej. Firma jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. D-Link wraz z instytutem Millward Brown SMG/KRC prowadzi też cykliczny projekt badawczy "D-Link Technology Trend”. D-Link Polska ściśle współpracuje z krajowymi ośrodkami akademickimi, szczególnie z Uniwersytetem Warszawskim, a obecnie również z Politechniką Śląską.

Na ceremonii otwarcia laboratorium licznie zgromadzili się przedstawiciele Wydziału Elektrycznego, Dyrektorzy Instytutów i Katedr oraz przedstawiciele firmy D-Link Polska w tym:
- Roman Napierała - Dyrektor Generalny D-Link w regionie Europy Wschodniej,

- Mariusz Piaseczny - Dyrektor Marketingu D-Link w regionie Europy Wschodniej,

- Marcin Żyterski - Kierownika Zespołu Rozwiązań Biznesowych D-Link Polska,

- Marcina Wójcik - Menedżer Produktów i Wsparcia Technicznego D-Link Polska

W uroczystym otwarciu uczestniczyli także zaproszeni goście z przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem laboratorium oraz udziałem w przyszłych projektach realizowanych wraz z Wydziałem Elektrycznym m.in.: APA Sp z o.o., ZMIE ZAMEL Sp.j., Passus Sp. z o.o., Fluke Networks, Wasko S.A., Z.S.E. OSPEL S.A., SATEL Sp. z o.o., POLON-ALFA Sp. z o.o., Komputronik oraz JM Elektronik.

Ceremonia rozpoczęła się przemówieniem Dziekana Wydziału Elektrycznego Pana dr hab. inż. Lesława Topór-Kamińskiego, profesora Politechniki Śląskiej, który podziękował zebranym za przybycie, a w szczególności firmie D-Link za wyposażenie laboratorium i udzielenie patronatu laboratorium. Następnie Dyrektor Generalny D-Link w regionie Europy Wschodniej Pan Roman Napierała wyraził chęć dalszej współpracy, dzięki której można coraz lepiej kształcić młodych studentów Wydziału. Po czym nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie laboratorium.

W trakcie zwiedzania sali uczestnicy mogli przetestować sprzęt sieciowy, w jaki wyposażono laboratorium studenckie, a także mieli okazję zobaczyć jak działa system Inteligentnego Domu „Vision”, który został zaprezentowany w trakcie uroczystości, a którego twórcą jest firma APA Sp z o.o. z Gliwic. Laboratorium Inteligentnego budynku, którego głównym pomysłodawcą i opiekunem jest firma APA Sp. z o.o. jest kolejnym projektem który realizowany będzie również przy współudziale firmy D-Link. Celem projektu jest budowa laboratorium, które pozwoli studentom na poznanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie sterowania automatyką budynkową na przykładzie systemu APA Vision, będących pierwszym tego typu polskim rozwiązaniem na rynku. Wydział Elektryczny i firmę APA łączy ścisła współpraca poparta stosownymi umowami. Należy w tym miejscu podkreślić dużą rolę jaką odegrała firma APA Sp. z o.o., a szczególnie jej prezes Pan Artur Pollak w realizacji współpracy z firmą D-Link. To właśnie kontakty handlowe z firmą APA pozwoliły firmie D-Link uzyskać informacje o potrzebach realizacji projektów z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po uroczystym toaście Menedżer Produktów i Wsparcia Technicznego D-Link Polska pan Marcin Wójcik omówił w skrócie walory i możliwości sprzętu sieciowego, który znajduje się na wyposażeniu laboratorium. W trakcie uroczystości podpisana została przez Dyrektora Generalnego D-Link w regionie Europy Wschodniej Pana Roman Napierałę umowa o współpracy pomiędzy Politechnika Śląską a firmą D-Link. Po uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszenia na poczęstunek w restauracji Bachus w Gliwicach.

Laboratorium Sieci Komputerowych składa się z sześciu stanowisk dydaktycznych wyposażonych w dwa komputery oraz zestawy urządzeń sieciowych: przełącznika warstwy trzeciej DES-3828z serii XStack, zapory sieciowej DFL-260, kontrolera bezprzewodowego DWS-3024L oraz dwóch punktów dostępowych DWL-3500AP oraz DWL-8500AP. Każde ze stanowisk jest autonomiczne i umożliwia nauczanie podstaw administracji i konfiguracji szerokiej gamy usług związanych z sieciami komputerowymi w tym: procesu przełączania, routingu, aspektów bezpieczeństwa oraz zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Dodatkowo stanowiska mogą byś łączone tworząc dowolne struktury sieciowe, w których studenci odwzorowywać mogą rzeczywiste mechanizmy funkcjonujące w systemach telekomunikacyjnych.

Laboratorium wykorzystywane będzie do kształcenia studentów Wydziału Elektrycznego na kierunkach: Informatyka i Elektronika i Telekomunikacja dla przedmiotów: Podstawy Sieci Komputerowych, Administracja Sieciami Komputerowymi, Urządzenia Sieci Telekomunikacyjnych oraz Podstawy Telekomunikacji.

Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka urządzeń w które wyposażone zostało laboratorium.

Przełączniki xStack to nowa generacja wieżowych przełączników warstwy 3 o dużej gęstości portów, które łączą w sobie niespotykaną dotychczas wydajność z dużą odpornością na awarie, bezpieczeństwem, szerokimi możliwościami konfiguracji i łatwością użytkowania. Łączą w sobie wszystkie funkcje spotykane w drogich rozwiązaniach modularnych, przy zachowaniu ceny przełączników wieżowych. To wysokiej klasy przełączniki zarządzalne obsługujące połączenia sieciowe z prędkością do 10 Gb/s, z funkcją zarządzania poprzez jeden adres IP (Single IP Management). To urządzenia wielokrotnie nagradzane w konkursie Produkt Roku miesięcznika Networld.

Zapory sieciowe D-Link UTM serii NetDefend to zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa sieciowego stosowane w sektorze MSP. Charakterystyka serii:
•Dedykowana jest małym i dużym przedsiębiorstwom, które poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony przeciwko zróżnicowanym zagrożeniom w sieci LAN.
•To rozwiązania o wysokiej wydajności, którą uzyskano dzięki zastosowaniu sprzętowego wspomagania pracy.
•Wyposażona jest w technologię IPS, antywirusowe oraz filtrowania treści prestiżowych, światowych dostawców.
•Dostarczana jest do klientów wraz z 90-dniową wersję testową systemu IPS i WCF (Web Content Filter) - po tym okresie usługę można przedłużyć.
•Zawiera system antywirusowy oferowany w cenie urządzenia przez okres 1 roku.

Kontrolery bezprzewodowe D-Link to przełączniki UTM przeznaczone do wykorzystania w lokalnych sieciach firmowych. Urządzenia umożliwiają zaimplementowanie wydajnego, bezpiecznego, łatwego w zarządzaniu i skalowalnego, jednolitego systemu zarządzania obsługującego przewodową i bezprzewodową sieć LAN. Dzięki portom combo SFP, funkcji Power over Ethernet (PoE) i obsłudze zasilania nadmiarowego (redundant power supply - RPS) przełączniki umożliwiają łatwe przejście na bezprzewodową sieć LAN nowej generacji 802.11n.

Poza wymienionymi urządzeniami laboratorium otrzymało również zestaw punktów dostępowych. Punkt dostępowy DWL-3500AP pracuje w standardzie 802.11 b/g, jest wysokiej klasy urządzeniem bezprzewodowego dostępu transmitującym dane z prędkością do 108Mbps. Umożliwia administratorom konfigurację bezpiecznej bezprzewodowej sieci i połączenie się z dowolnym urządzeniem pracującym w sieci Ethernet. DWL-8500AP jest punktem dostępowym D-Link obsługującym standard IEEE 802.11a/b/g. To wszechstronne i funkcjonalne urządzenie można wdrożyć jako samodzielny bezprzewodowy punkt dostępowy lub punkt dostępowy zarządzany za pomocą bezprzewodowego kontrolera serii DWS-3000.

dr inż. Tadeusz Topór - Kamiński
 
Informację przekazał(a): Tadeusz Topór-Kamiński2010-03-04 12:42