Seminarium wyjazdowe w Niedzicy
 
W dniach 7-9 stycznia 2010r. w Gościńcu H.A.T.A. w Niedzicy odbyło się wyjazdowe seminarium studentów IX semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Systemy Teleinformatyczne. Wyjazd ten obejmował seminarium z dwóch przedmiotów : Diagnostyka informatycznych sieci rozległych i Obróbka danych pomiarowych oraz zwiedzanie zapory wodnej na Jeziorze Czorsztyńskim. W seminarium uczestniczyło 51 studentów oraz dwóch pracowników Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki : dr inż. Artur Skórkowski oraz dr inż. Tadeusz Topór-Kamiński. Pierwszego dnia odbywały się prezentacje studentów dotyczące obróbki danych pomiarowych. Drugi dzień rozpoczęliśmy porannym zwiedzaniem zapory wodnej na Jeziorze Czorsztyńskim. Program obejmował poznanie rozproszonego systemem pomiaru parametrów kontrolnych zapory. A popołudniu rozpoczęły się prezentacje z diagnostyki informatycznych sieci rozległych. Cały wyjazd odbył się w miłej i twórczej atmosferze.


 
Informację przekazał(a): Bogusław Kasperczyk2010-02-01 22:41