Academic Research and Teaching with OPNET software
 

Pragniemy poinformować że nasz Instytut został zakwalifikowany i przystąpił jako jedyny w Polsce do udziału w programie Academic Research and Teaching with OPNET Software na lata 2009-2012. Udział w programie realizowanym przez firmę OPNET pozwala na korzystanie z oprogramowania służącego do symulacji sieci komputerowych Opnet Modeler przez studentów i pracowników naszego Instytutu. Program Academic Research and Teaching with OPNET Software pozwala również na wymianę wiedzy i doświadczeń z ponad tysiącem jednostek naukowo badawczych zajmujących się problemami naukowymi związanymi z komunikacją sieciową. Stwarza możliwości dostępu do międzynarodowych baz wiedzy związanych z obszarem telekomunikacji. Oprogramowanie OPNET Modeler jest unikatowym na skalę światową rozwiązaniem umożliwiającym zasymulowanie pracy niemal każdej sieci jako całości, włącznie z technologiami, protokołami, konkretnymi urządzeniami oraz aplikacjami używanymi przez końcowych użytkowników. Symulacje, które stanowią o sile oprogramowania OPNET, pozwalają przewidzieć zachowanie się infrastruktury w różnych sytuacjach, z jakimi użytkownicy mają do czynienia na co dzień. Środowisko OPNET uwzględnia skomplikowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sieci i dostarcza szerokie spektrum informacji niezbędnych do oceny wydajności aplikacji i pracy sieci jako całości. Możliwość kształcenia studentów oraz realizacji badań z wykorzystaniem technologii zawartych w oprogramowaniu firmy OPNET pozwala na realizacje tych działań w naszym Instytucie na najwyższym światowym poziomie.
więcej informacji na temat wykorzystania oprogramowania w Instytucie na stronie www.imeia.elektr.polsl.pl/opnet.
 
Informację przekazał(a): Tadeusz Topór-Kamiński2009-12-08 22:37