Ogłoszenie
 
SZANOWNI PAŃSTWO!

Na bazie sekcji elektroakustyki studenckiego Koła Naukowego Elektroników Praktyków planujemy powołać od nowego roku akademickiego 2009/2010 Koło Naukowe Elektroakustyki Praktycznej. Proszę chętne osoby o zgłaszanie swojego akcesu do Koła na mój adres mailowy: adam.cichy@polsl.pl. W zgłoszeniu proszę podać nazwisko, imię, kierunek studiów, specjalność i rok studiów.

Proponowany plan pracy Koła obejmuje realizację dwóch tematów:
 1. Wzmacniacz lampowy ze sterowaniem cyfrowym.
  Temat pracy obejmuje wykonanie elektroakustycznego lampowego wzmacniacza instrumentalnego, w którym funkcje potencjometrów analogowych przejmą potencjometry cyfrowe. Część cyfrowa (sterująca) zostanie zrealizowana w ramach sekcji programowania Koła Naukowego.
  Typowe elementy regulacyjne wzmacniacza instrumentalnego pozwalają na regulację wzmocnienia przedwzmacniacza (potencjometr GAIN), regulację nastaw pasywnego korektora barwy dźwięku (potencjometry BASS, MIDDLE, TREBLE) oraz regulację poziomu wysterowania wzmacniacza mocy (potencjometr VOLUME). Projekt pracy przewiduje opracowanie koncepcji wzmacniacza wykorzystującego triody małej mocy (ECC83 lub odpowiedniki) oraz pentody mocy (EL84 lub odpowiedniki). Wzmacniacz zostanie wykonany całkowicie w technice analogowej, uruchomiony i przebadany. Następnie, na podstawie pomiarów parametrów wzmacniacza zostaną dobrane (ewentualnie zbudowane) potencjometry cyfrowe, które zastąpią elementy analogowe.
  Tematyka pracy związana jest z aktualnymi zagadnieniami cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz analogowych wzmacniaczy instrumentalnych.

 2. Modułowy wzmacniacz lampowy.
  Temat pracy obejmuje wykonanie elektroakustycznego lampowego wzmacniacza instrumentalnego, w formie szeregu modułów pozwalających na konfigurowanie różnych struktur przedwzmacniaczy, korektorów, wzmacniaczy mocy i zasilaczy. W pracy przewiduje się budowę:
  • przedwzmacniaczy z triodami i pentodami małej mocy;
  • przedwzmacniaczy półprzewodnikowych;
  • korektorów pasywnych w różnych strukturach;
  • wzmacniaczy mocy pentodowych w układach SE i push-pull;
  • wzmacniaczy półprzewodnikowych w technologii MOS-FET;
  • wzmacniaczy półprzewodnikowych scalonych;
  • zasilaczy z prostownikami półprzewodnikowymi;
  • zasilaczy z prostownikami lampowymi.

  Wykonane moduły będzie można łączyć w różnych konfiguracjach, nawet nietypowych. Otrzymane struktury pozwolą na wykonanie pomiarów i badań właściwości wzmacniaczy oraz subiektywną ocenę ich brzmienia.
Serdecznie zapraszam!

Dr inż. Adam CICHY
 
Informację przekazał(a): Adam Cichy2009-05-07 15:57