Wycieczka do warszawskich ośrodków naukowych
 
W dniach 21 i 22 kwietnia 2009 roku grupa studentów VIII semestru o specjalności ST uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Stało się to już pewną tradycją i od paru lat studenci naszego wydziału chętnie odwiedzają ośrodki naukowe w Warszawie. Tak i też było w tym roku.

W pierwszym dniu studenci odwiedzili Instytut Łączności ,który jest placówką naukowo-badawczą, działającą w dziedzinie telekomunikacji, prowadzącym prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Studenci zapoznali się z laboratoriami i możliwościami Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych, Badań Teletransmisji i Technik Optycznych, Badań Urządzeń Światłowodowych, Badań Technik Informacyjnych, Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej, Badań Systemów Zasilania oraz Systemów Radiowych.

W drugi dzień celem wycieczki był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ( PIAP ) zajmujący się m.in. automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych czy też projektowaniem robotów mobilnych do zastosowań specjalnych. Była to pierwsza wizyta w tym Instytucie w ramach której studenci zapoznali się z obszarem działalności firmy i możliwościami jakie oferuje dla studentów i absolwentów. Zaprezentowane zostały także laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, urządzenie do montażu elektronicznego oraz roboty medyczne i przemysłowe wykonane w instytucie.


 
Informację przekazał(a): Arkadiusz Gancarczyk2009-05-03 22:10