Konferencja Podstawowe Problemy Metrologii`2009
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki jest współorganizatorem VII Konferencji naukowo-technicznej Podstawowe Problemy Metrologii /PPM`2009/.
Konferencja będzie forum wymiany doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych podstawowymi problemami metrologii, w szczególności pracowników polskiej służby miar oraz laboratoriów badawczych i pomiarowych.
Konferencja odbędzie się w dn. 10-13 maja 2009 r. w Suchej Beskidzkiej.
Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: www.pak.info.pl/konferencje.
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2009-01-03 22:35