Wyniki XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego
 
W dniu 15.12.2008r. w oddziale wrocławskim Instytutu Elektrotechniki odbyło się uroczyste wręczenia nagród finalistom XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.
W gronie wyróżnionych znalazła się praca dyplomanta Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Pana mgr inż. Mariusza Szlenka.
Przedstawiona do konkursu praca dyplomowa magisterska pt. " Zastosowanie elementów nieliniowych do modelowania obwodów RC przydatnych do sprawdzania wskazań mierników do badań izolacji elektrycznej” została wykonana pod kierunkiem dra inż. Janusza Guzika.
Wyróżniona praca o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym dotyczyła zagadnień związanych z modelowaniem wybranych parametrów wzorca RC izolacji elektrycznej za pomocą nieliniowych elementów tj. warystor, czyli dioda Zenera.

 
Informację przekazał(a): Janusz Guzik2008-12-19 01:43