Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową
 
Ogłoszone zostały wyniki "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową" obronioną na Wydziale Elektrycznym. Pierwsze miejsce oraz pierwszą nagrodę przyznano Pani mgr inż. Beacie Krupanek za pracę pt. "Stanowisko laboratoryjne do prezentacji metod rozpoznawania barw" - promotor dr inż. Krzysztof Konopka, a trzecie miejsce i trzecią nagrodą otrzymał Pan mgr inż. Łukasz Pyka za pracę "Elektroniczny układ śledzący położenie słońca" - promotor dr inż. Bogusław Kasperczyk. Obaj laureaci są absolwentami studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalności Optoelektronika i technika światłowodowa. Pani mgr inż. Beata Krupanek podjęła obecnie studia doktoranckie w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki.
 
Informację przekazał(a): Bogusław Kasperczyk2008-10-06 11:25