Studia podyplomowe OAL
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki w r. ak. 2008/2009 będzie prowadził studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Akredytacja Laboratoriów.
 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2008-09-29 09:20