Wycieczka studentów do warszawskich ośrodków naukowych
 
W dniach 28 i 29 kwietnia 2008 roku prawie 70 studentów specjalności AME z III roku i ST z IV roku uczestniczyło w wycieczce naukowej do kilku znanych warszawskich ośrodków naukowych. Każdy z wizytowanych Instytutów przygotował dla nich interesujące programy zwiedzania. W pierwszym dniu w Instytucie Technologii Elektronowej poznali nanotechnologie wytwarzania układów elektronicznych, a w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku mieli okazję wysłuchać wykładu o pracy reaktorów jądrowych, obejrzeć wystawę dotyczącą utylizacji odpadów promieniotwórczych oraz zwiedzili laboratorium badań materiałów promieniotwórczych. W drugim dniu grupa studentów z AME realizowała program dydaktyczny w Głównym Urzędzie Miar, zapoznając się między innymi z pracownią wzorców czasu i częstotliwości, skąd steruje się sygnałami czasu stacji radiowych i telewizyjnych oraz pracownią masy, gdzie przechowuje się w specjalnych warunkach polski wzorzec masy. W tym samym czasie druga grupa studentów z ST zwiedzała Instytut Łączności. Studenci zakwaterowani byli w dwóch hotelach znajdujących się w centrum Warszawy, na obrzeżach pięknego Parku Łazienkowskiego. Ładna pogoda pozwoliła wieczór przeznaczyć na długi spacer po Warszawie.

 
Informację przekazał(a): 2008-07-14 12:24