AKTUALNOŚCI

Seminarium firmy Tespol
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki zorganizował w dniu 05 października 2016 r. seminarium połączone z prezentacją najnowszych rozwiązań produktów oferowanych przez firmę Tespol z Wrocławia, którą reprezentował Pan Adrian Drzazga, Application Engineer.
 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2016-11-07 12:00Implementation of the new source of the digitally synthesized sinusoidal voltage in INRIM two-terminal pair fully digital impedance bridge
 
Scientists from Italian Institute of Metrology (INRIM, Turin) and Silesian University of Technology (SUT, Gliwice, Poland) successfully implemented the high-stability digitally synthesized source in the two-terminal pair fully digital impedance bridge, developed at INRIM.
 
Informację przekazał(a): dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.2016-05-23 09:00Implementation of the new source of the digitally synthesized sinusoidal voltage in METAS four-terminal pair digital sampling impedance bridge.
 
Scientists from National Measurement Institute of Switzerland (METAS, Wabern), Danish Designated Institute (Trescal, Silkeborg) and Silesian University of Technology (SUT, Gliwice, Poland) successfully implemented the high-stability digital source of sinusoidal voltage in the four-terminal pair digital sampling impedance developed at METAS. The new source enhanced the resolution of the METAS sampling bridge approximately 100 times and substantially improved the speed of the balancing procedure.
 
Informację przekazał(a): dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.2016-05-23 09:00Wycieczka naukowo-dydaktyczna studentów bloku E kierunku Informatyka sem. IV do Warszawy
 
W dniach 9-10 maja 2016 roku odbyła się wycieczka naukowo-dydaktyczna studentów bloku E kierunku Informatyka sem. IV do Warszawy. Studenci pod opieką dr inż. Ryszarda Bogacza w pierwszym dniu zapoznali się z laboratoriami naukowymi Instytutu Łączności w Warszawie.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Beata Krupanek2016-05-12 10:00Informatyka blok obieralny E
 
W dniu 10 kwietnia 2016 odbyła się prezentacja bloku specjalnościowego E na kierunku Informatyka wśród studentów II semestru. Prezentację poprowadzili dr inż Beata Krupanek oraz dr inż Ryszard Bogacz. Tematyką przewodnią bloku E są szeroko pojęte zagadnienia związane z systemami pomiarowymi oraz implementacją informatyki w metrologii.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Beata Krupanek2016-04-12 11:00V Mistrzostwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Narciarstwie Alpejskim
 
W ramach integracji środowiska elektryków i krzewienia sportu w Stacji Narciarskiej Czorsztyn Ski w miejscowości Kluszkowce odbyły się w dniach 27 - 28 lutego 2016 roku, zorganizowane pod patronatem Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, V Mistrzostwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Narciarstwie Alpejskim.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2016-03-04 11:00Seminarium firmy National Instruments
 
Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki zorganizował w dniu 20 stycznia 2016 r. seminarium połączone z prezentacją najnowszych rozwiązań firmy National Instruments Poland z Warszawy, którą reprezentował Pan Maciej Antonik, Academic District Sales Manager.
 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2016-02-08 11:00XLVII Konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową z Elektryki w 2015 Roku"
 
15 grudnia 2015 r. odbyła się sesja konkursowa „XLVII KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI W 2015” zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej. Do konkursu zgłoszono 5 prac i projektów dyplomowych, wykonanych przez dyplomantów Politechniki Śląskiej. II nagrodę w Konkursie zdobył inż. Marek BENSZ za projekt inżynierski „System bezprzewodowego ładowania baterii dla urządzeń pracujących w podziemiach kopalń”, opracowany pod kierunkiem dr inż. Damiana Gonscza.
 
Informację przekazał(a): dr inż Bogusław Kasperczyk2015-12-17 10:00Egzamin inżynierski
 
W dniu 11 czerwca 2015 roku w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki do egzaminu inżynierskiego przystąpił pan Sławomir Zając, student studiów zaocznych 1 stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Pan inż. Sławomir Zając jest byłym żołnierzem kontygentu polskiego w Afganistanie.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2015-06-14 09:36Dzień Elektrona
 
W dniu 2 czerwca 2015 roku z okazji Dnia Elektrona, na boisku obok DS Elektron odbył się turniej piłkarski, w którym uczestniczyły drużyny reprezentujące poszczególne jednostki wydziału, studentów oraz sponsorów.Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki wystawił drużynę w składzie: Koledzy Bartnikowski Tomasz, Barwinek Wojciech, Aleksander Kumor i Marek Wymysło.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2015-06-11 11:04Wycieczka do Warszawy studentów z AME
 
W dniach 21 22 października studenci semestru V i VII specjalności AME uczestniczyli pod opieką dr inż. Bogusław Kasperczyka i dr inż. Adama Pilśniaka w dydaktycznej wycieczce do Warszawy. Jej bogaty program obejmował m.in. wizytę w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Przygotowany przez pracowników Instytutu plan zwiedzania był bardzo ambitny i przewidywał wizytę w pracowni konstrukcji nowoczesnych drukarek 3D, poznanie możliwości mobilnych robotów stosowanych w służbach antyterrorystycznych czy pracę w pełni automatycznego robota spawalniczego. Studenci mieli również możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z praktyką w laboratoriach kompatybilności elektromagnetycznej oraz badań klimatycznych...
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2015-10-26 11:46Informatyka blok obieralny E
 
W dniu 23 marca 2015r. odbyła się prezentacja bloku obieralnego E dla studentów kierunku Informatyka. Prezentacja została przeprowadzona przez pracowników Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki prowadzących zajęcia w ramach tego bloku: dr inż. Beatę Krupanek, dr inż. Ryszarda Bogacza, dr inż. Damiana Gonscza oraz mgr inż. Marka Wymysło. Rozmowę ze studentami umożliwił Pan Profesor Jerzy Jakubiec w trakcie swojego wykładu.
Dodatkowe informacje dla studentów można znaleźć tutaj.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Beata Krupanek2015-03-24 09:26Nowe logo Instytutu
 
Uprzejmie informujemy, że zmieniło się logo Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki. Autorem nowego logo jest student Pan Maciej Tomaszewski.
Zaleca się stosowanie nowego logo przez studentów (strona tytułowa pracy inżynierskiej/dyplomowej) i pracowników Instytutu.
 
Informację przekazał(a): Anna Piaskowy2014-11-05 11:48Seminarium wyjazdowe studentów AME
 

W dniach 15 i 16 października kilkunastu studentów semestru VII kierunku Elektrotechnika, specjalności dyplomowania AME uczestniczyło seminarium wyjazdowym, którego głównym celem było zwiedzenie wybranych laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2014-10-24 15:17Szkolenie dotyczące wykorzystania w dydaktyce mikrokontrolerów firmy NUVOTON
 

Dnia 23 września 2014 roku w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki odbyło się zorganizowane i sponsorowane przez firmę PDW MARTHEL z Kobierzyc szkolenie dotyczące wykorzystania w dydaktyce mikrokontrolerów Nu-LB-NUC140 firmy Nuvoton. Szkolenie prowadził Pan Hank Tu z firmy Nuvoton Tajwanu, którego przywitał Dziekan Wydziału Elektrycznego, Pan prof. dr hab. inż. Paweł Sowa.
 
Informację przekazał(a): dr inż Bogusław Kasperczyk2014-10-24 12:17Ryszard Bogacz – doktorem nauk technicznych
 

Ryszard Bogacz – doktorem nauk technicznych

W dniu 17 grudnia 2013 r., Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej nadała mgr inż. Ryszardowi Bogaczowi, pracownikowi Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika.

 
Informację przekazał(a): dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.2013-12-27 22:01Zmarła dr inż Teresa Szadkowska
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 7 grudnia 2013 roku

zmarła

dr inż. Teresa Szadkowska

 
Informację przekazał(a): Agnieszka Skórkowska2013-12-09 12:32Nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z Elektryki
 
Dnia 7 stycznia 2013 roku podczas uroczystego Noworocznego Spotkania Oddziału Gliwickiego SEP doktorant Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki mgr inż. Sebastian Barwinek został uhonorowany dyplomem i nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową z Elektryki w 2012 roku. Praca zatytułowana „Mikroprocesorowy system sterowania i kontroli” została obroniona w czerwcu 2012 roku. Promotorem pracy był dr inż. Bogusław Kasperczyk.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Bogusław Kasperczyk2013-01-09 22:51Zaproszenie do składania ofert na wykonanie współosiowych obudów termicznych wzorców wartości skutecznej napięcia przemiennego
 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie współosiowych obudów termicznych wzorców wartości skutecznej napięcia przemiennego


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie współosiowych obudów termicznych wzorców wartości skutecznej napięcia przemiennego dla Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 
Informację przekazał(a): dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.2012-11-05 20:19Śląska Noc Naukowców 2012 w laboratoriach Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki
 

Śląska Noc Naukowców 2012

w laboratoriach Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki

28 września 2012r. odbyła się już 7 edycja tej największej imprezy naukowej w województwie śląskim. Współorganizatorami Śląskiej Nocy Naukowców 2012, która odbyła się jednocześnie w siedmiu miastach regionu, były: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 
Informację przekazał(a): dr inż Bogusław Kasperczyk2012-10-02 13:15Udział Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki w Targach "Dzień Nauki i Przemysłu 2012"
 

 

Udział Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki

w Targach „Dzień Nauki i Przemysłu 2012”

 

Tegoroczna impreza, organizowana po raz czwarty z rzędu w dniu 12 września 2012r., przez „Technopark Gliwice” przy udziale Politechniki Śląskiej, była świętem akademików i przedsiębiorców. W ramach imprezy, będącej częścią  posiedzenia World Technopolis Association, miała miejsce  prezentacja innowacyjnych firm, jednostek naukowych, a także jednostek rozwojowo – badawczych oraz ich osiągnięć.

 
Informację przekazał(a): doc. dr inż. Janusz Guzik2012-10-02 10:41Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę wzmacniacza
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę wzmacniacza informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Po dokonaniu rozpoznania cenowego została wybrana oferta firmy Micro-Activ Components Krawczyk i Wspólnicy Spółka Jawna, Warszawa.
Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.
 
Informację przekazał(a): dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl.2011-08-30 19:55Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego instalacji łącza światłowodowego
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na usługę dotyczącą instalacji łącza światłowodowego, informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Po dokonaniu rozpoznania cenowego została wybrana oferta firmy Provolt, Żory.
Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.
 
Informację przekazał(a): dr inż. Grzegorz Popek2011-08-11 14:38Archiwum Aktualności